Praktické informace

Pokud si prohlížíte naše stránky, je pravděpodobné, že se právě teď nacházíte v nesmírně těžké situaci, kdy zemřel Váš blízký. Je přirozené se cítit nejistě nebo zahlceně. Tady bychom Vám rádi pomohli se jednoduše a přehledně dozvědět vše důležité.

Pokud máte jakoukoli otázku, na kterou tady nenajdete odpověď, můžete nám napsat nebo zavolat a my ji přidáme. A pokud se nacházíte v situaci, kdy si nevíte rady, budeme se snažit ji za Vás vyřešit nebo Vám poradit, jaká máte práva.

První kroky, pokud náš blízký zemřel doma

Na smrt není možné se připravit a to ani v případě, že je očekávaná. Pokud Váš blízký zemřel u Vás doma, nejprve se postarejte o Vaše vlastní bezpečí, sedněte si, napijte se, zavolejte Vašim blízkým. V této těžké chvíli nemusíte okamžitě volat pohřební službu. Můžete se nejprve rozloučit. Nejprve musí přijet záchranná služba, která potvrdí, že opravdu došlo k úmrtí.

Lékař, koroner či policie Vám mohou doporučit jednu z pohřebních služeb, je však na Vás, kterou pohřební službu se rozhodnete zavolat.

Pokud se obrátíte na nás, můžete se s námi domluvit na brzkém či pozdějším příjezdu, pokud se budete chtít ještě rozloučit. Než přijedeme, můžete zemřelého umýt a obléci, na místě Vám s oblékáním můžeme pomoci, popřípadě nám můžete dát oblečení později. Vše další Vám u Vás doma srozumitelně vysvětlíme.

První kroky, pokud náš blízký zemřel v nemocnici nebo v domově

Pokud Váš blízký zemřel v nemocnici nebo v domově důchodců, o úmrtí se pravděpodobně dozvíte telefonem od personálu či sestřiček v nejbližší možnou chvíli.

Některé nemocnice nebo domovy se Vás zeptají, jestli máte vybranou pohřební službu, která by měla Vašeho blízkého převzít. Jiné nemocnice nebo domovy mají smlouvy s pohřebními službami, které Vašeho blízkého převezmou automaticky. Pokud tato situace nastane, můžete nás kontaktovat a my se s touto pohřební službou domluvíme, je to zcela běžné a nevznikají Vám tím žádné závazky k pohřební službě zavolané nemocnicí nebo domovem.

Co mám s sebou vzít ke sjednání pohřbu

Sjednat pohřeb můžete u nás v té kanceláři, která je pro Vás dostupnější, popřípadě online nebo telefonem ve dnech následujících po úmrtí. Je důležité nás kontaktovat alespoň telefonicky nejpozději ve lhůtě 96 hodin od úmrtí. V opačném případě bude nemocnice nebo pohřební služba muset zákonně kontaktovat obec pro zřízení sociálního pohřbu. Pokud však víme, že se o pohřeb zemřelého postaráte, domluvíme se s Vámi na dalším postupu.

S sebou k nám vezměte:

  • svůj občanský průkaz
  • list o prohlídce zesnulého, který vydal lékař či koroner
  • občanský průkaz a kartičku pojištěnce zesnulého, pokud je máte k dispozici
  • oblečení pro zesnulého kromě bot(oblečení nám můžete přinést i později)
Jaké povinnosti mám na úřadech

Všechno, co můžeme, zařídíme za Vás, abyste nemuseli obíhat úřady. Pokud nám přinesete kartičku pojištěnce, vrátíme ji za Vás na pojišťovnu. Doklady, které nám přinesete, zašleme doporučeně na úmrtní matriku, která Vám zašle do 30 dnů úmrtní list na adresu, kterou si zvolíte. S úmrtním listem pak můžete zařídit vdovský či vdovecký důchod a vypovědět všechny případné služby jako je pojištění, telefon, SIPO, nájemné a další smlouvy.

Necháme zároveň zastavit důchod a kontaktovat notáře. Notář Vás pak sám obešle s výzvou k dědickému řízení. Pokud jste pobírali příspěvek na péči, musíte akorát zavolat poskytovateli příspěvku do 8 dnů od úmrtí.

Kdy dostanu parte a kolik parte mi vytisknete

Při domluvení pohřbu společně sestavíme parte tak, aby odpovídalo Vaší představě. Na počkání Vám vytiskneme počet, který budete potřebovat, nemáme žádný minimální počet výtisků, takže klidně 1 výtisk na památku. Na email Vám pak zašleme parte v pdf formátu, abyste jej mohli rozeslat či si dotisknout. Pokud Vám budou parte chybět, můžeme Vám kdykoli zaslat dotištěné listy.

Kdy dostanu úmrtní list

Úmrtní list Vám přijde do 30 dnů z úmrtní matriky, kterou za Vás obešleme s doklady a všemi informacemi. Ke všemu Vám stačí originál úmrtního listu. Pokud byste potřebovali kopii, je možné se na matrice dle místa úmrtí domluvit na jejím vydání.

S úmrtním listem pak můžete zařídit vdovský či vdovecký důchod a vypovědět všechny případné služby jako je pojištění, telefon, SIPO, nájemné a další smlouvy. Úmrtní list budete také předkládat notáři při dědickém řízení.

Kdy mě bude kontaktovat notář

Notář Vás bude sám kontaktovat doporučenou poštou, že se máte dostavit k prvnímu kolu notářského řízení. Obešle také všechny ostatní účastníky dědického řízení. Někdy tato výzva přijde v řádu týdnů, jindy v řádu měsíců. Notáře přiděluje soud a my bohužel nemůžeme rychlost soudu ovlivnit. Notář Vás požádá o fakturu za vypravení pohřbu a doklad o jejím zaplacení, protože tuto částku počítá do dědictví.

Kdy si můžu vyzvednout urnu

Urnu s popelem si můžete vyzvednout po třech týdnech po kremaci u nás v kanceláři v Říčanech či v Praze – Uhříněvsi podle společné domluvy nebo Vám ji dovezeme domů v dobu, která Vám bude vyhovovat. Po třech dnech si také urnu můžete vyzvednout v kanceláři krematoria, dáme Vám potvrzení, které na místě předložíte. Pokud je to z jakéhokoli důvodu potřeba, můžete mít v naší kanceláři urnu uloženou bez poplatku až po dobu jednoho roku.

Jaký nárok na pracovní volno mám

Pokud Vám zemřel Váš blízký, máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy stejně jako na dobu nutnou pro sjednání pohřbu, která může být až 1 den. Potvrzení pro zaměstnavatele Vám vystavíme u nás v kanceláři nebo Vám jej zašleme.

V případě úmrtí manžela či manželky, druha či družky nebo dítěte máte nárok na 2 dny volna. V případě úmrtí Vašeho rodiče, sourozence, dále rodiče či sourozence Vašeho manžela a dále manžela či manželky Vašeho dítěte či Vašeho sourozence máte nárok na 1 den pracovního volna. V případě úmrtí Vašeho prarodiče nebo vnoučete, případně prarodiče nebo vnoučete Vašeho manžela či manželky a dále při úmrtí osoby, s níž jste žil či žila ve společné domácnosti, máte nárok na nezbytně nutnou dobu až na 1 den k účasti na pohřbu.

Nárok na pracovní volno mají také zaměstnanci, kteří se účastní pohřbu kolegy, pokud se domluví se zaměstnavatelem.

Mám nárok na pohřebné a kde o něj mám zažádat?

Pohřebné, které bylo dostupné pro všechny, bohužel vláda v roce 2008 zrušila a teď na něj má nárok pouze ten, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. V současnosti je příspěvek 5 tisíc korun a žádá se o něj na Úřadu práce.

Kde si mám zařídit vdovský důchod?

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod se zařizuje na České správě sociálního zabezpečení podle místa Vašeho trvalého bydliště. Ke zřízení důchodu budete potřebovat úmrtní list, který Vám zašle matrika sama do 30 dnů. Pokud se hůře pohybujete, můžete napsat Vašim blízkým i neověřenou plnou moc, aby Vám se zařízením důchodu pomohli.

Na koho se můžu obrátit v případě jakéhokoli sporu

Zájmy pozůstalých při podezření újmu ze strany státu nebo instituce, například nemocnice nebo jiného zařízení, pak hájí ombudsman, který je ochráncem veřejných práv. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.

Kde můžu najít více důvěryhodných informací o umírání

Na stránkách umírání.cz, se můžete dozvědět o zkušenostech zdravotníků, sociálních pracovníků, terapeutů a dalších lidí, kteří se dostali do nelehké životní situace, kdy jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký. Můžete si přečíst mnoho příběhů a zkušeností dalších lidí.

Můžete také sdílet Váš příběh nebo podpořit někoho, kdo se právě v těžké životní chvíli nachází. Stránky založil domácí hospic Cesta domů a je financovaný z grantů a darů.

Chtěl(a) bych svým blízkým říct, jaký si přeji pohřeb, ale nevím jak

Mluvit o pohřbu není u nás příliš obvyklé a mnoho z nás se bojí téma otevřít. Bojíme se, abychom nezněli špatně nebo abychom nevyvolávali u našich blízkých nepříjemné pocity. Mluvit o pohřbu by však mohlo a mělo být přirozené. Těm, kdo po nás zůstanou, tak ušetříme nejistotu, jak bychom si svůj pohřeb představovali. Je dobré si v klidu sednout a s někým, komu věříme, probrat vše, kde by měl pohřeb být, kdo by měl být pozván, jaká by tam měla hrát hudba, jestli chceme, aby tam někdo z blízkých něco řekl a popřípadě další věci, třeba i to, kdo by se měl postarat o domácího mazlíčka. Můžeme vše sepsat nebo někomu blízkému poslat emailem. Tak bude jisté, že se Vaše představy neztratí a Vaši blízcí nebudou muset na všechny kroky vzpomínat ve chvíli, kdy to pro ně bude velmi těžké.

V poslední době se také na nás obracejí lidé, kteří si chtějí svůj pohřeb domluvit a sjednat předem, aby bylo jisté, že o ně bude postaráno tak, jak by si přáli. Pokud nemáte blízkého, s kým byste vše probrali, může Vám také pomoci web, který se jmenuje Moje smrt, kde si můžete všechno vybrat, uložit a poslat někomu, komu věříte.

Můžu si předem vybrat a předplatit pohřeb?

V poslední době se na nás obracejí lidé, kteří si chtějí svůj pohřeb domluvit a sjednat předem, aby bylo jisté, že o ně bude postaráno tak, jak by si přáli. Pokud byste si rád(a) sjednal(a) pohřeb předem, můžete se na nás obrátit kdykoli a vše s námi domluvit. Společně vybereme místo pohřbu, květinovou výzdobu, hudbu, jestli někdo na pohřbu pronese řeč, sestavíme parte a domluvíme všechny další potřebné věci. Od nás pak dostanete potvrzení a informace, které předáte svým blízkým či pečovatelům, aby věděli, že máte u nás pohřeb závazně domluvený a předem zaplacený.