Naše služby

Jsme rodinná pohřební služba s více než 130letou tradicí. Společně s Vámi vypravíme poslední rozloučení přesně podle Vašich představ a vyřídíme za Vás veškerou dokumentaci, abychom Vám v těžkých chvílích co nejvíce ulehčili.

 • Zařídíme poslední tradiční či netradiční rozloučení bez obřadu, v kostele, obřadní síni, kapli, na hřbitově, z domu smutku nebo kdekoli jinde podle Vašeho přání. Zajistíme i rozloučení s urnou, rozptyl či hrobnické práce.
 • Převozy zesnulých z domovů, nemocnic a sociálních zařízení provádíme po celé České republice i v zahraničí.
 • Poslední rozloučení připravíme v malé a velké síni krematoria Strašnice, v Nové obřadní síni Olšany, PAX Olšany, Obřadní síni krematoria Motol, Vinohradské kapli, obřadní síni Benešov, Český Brod a dále kdekoliv dle přání.
 • Parte v kanceláři připravíme dle Vašich představ na počkání a vytiskneme počet, který budete potřebovat, případně Vám nachystáme dotisk. Také je možné parte poslat elektronicky na e-mailovou adresu.
 • Při sjednání pohřbu Vám poradíme s výběrem květin - jejich dopravení na místo obřadu je samozřejmostí.
 • Občanský průkaz a kartičku pojištěnce zesnulého za Vás odevzdáme na příslušné úřady a poradíme Vám, jak postupovat po obdržení úmrtního listu či předvolání k notářskému řízení.
 • Na všem se společně s Vámi přesně domluvíme.

Řekli o nás

Historie

Pohřební služby Sommer založil Antonín Sommer, vyučený tesař, v Říčanech před rokem 1888. V okolí říčanského hradu, kde sídlíme dodnes, v této době stálo jen několik domů obklopených poli a na rozcestí směrem ke Kuří se košatily tři staleté lípy.

Jedna z prvních fotografií kanceláře pohřební služby z přelomu minulého století je publikována v Kronice města Říčan. V rodinném archívu se nám podařilo uchovat několik historických fotografií.

Další fotografie

Jak postupovat v případě úmrtí
a související informace

Postup při úmrtí v místě bydliště

V případě úmrtí v místě bydliště zavolejte nejprve praktického lékaře nebo lékaře Zdravotnické záchranné služby. Lékař konstatuje úmrtí a vystaví Vám list o prohlídce zemřelého. Policii ČR volejte v případě, je-li podezření na sebevraždu nebo trestný čin.

Konstatuje-li lékař úmrtí, pro převoz zesnulého zavolejte pohřební službu. Zde si můžete domluvit převoz i na pozdější dobu, abyste se mohli se zesnulým v klidu rozloučit. Kancelář pohřební služby navštivte během následujících dní, abyste sjednali poslední rozloučení s obřadem či bez obřadu.

Postup při úmrtí ve zdravotnickém zařízení

V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče konstatuje úmrtí službu konající lékař, který následně vystaví list o prohlídce zemřelého. Personál zařízení Vás poté bude kontaktovat a dohodne se na převzetí osobních věcí zesnulého. Zdravotnické zařízení pravděpodobně zařídí převoz zesnulého u jedné z pohřebních služeb, s níž má uzavřenou smlouvu. Tato skutečnost Vás nijak nezavazuje ke sjednání posledního rozloučení u dané pohřební služby.

Nejprve tedy vyzvedněte osobní věci zesnulého, včetně občanského průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny (pokud jsou k dispozici). Poté si zvolte pohřební službu a navštivte její kancelář, abyste zajistili pohřeb.

Sjednání pohřbu

Pro sjednání pohřbu je třeba vzít s sebou:

 1. svůj občanský průkaz;
 2. občanský průkaz zesnulého a  jeho kartičku pojištěnce (pokud jsou k dispozici);
 3. list o prohlídce zemřelého;
 4. oblečení pro zesnulého kromě bot.

Úmrtní list

Úmrtní list obdržíte doporučenou poštou z matriky do 30 dnů. Matriku obesílá pohřební služba nebo zdravotnické zařízení či ústav sociální péče. Úmrtní list poté slouží jako občanský průkaz zesnulého a můžete s ním rušit připojištění, telefonní čísla, SIPO a další. Matrika zároveň zastaví důchod.

Notářské řízení

Notář přidělený dle místa trvalého bydliště zemřelého Vás bude kontaktovat doporučeným dopisem s výzvou k účasti na notářském řízení. Informaci o konání notářského řízení obdrží všichni jeho účastníci. K notářskému řízení budete potřebovat fakturu od pohřební služby a doklad o jejím zaplacení. Uhrazená částka dle faktury se poté započítá do dědictví.

Sjednání důchodu

Vdovský, vdovecký či sirotčí důchod si zařiďte na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení dle místa svého trvalého bydliště. Důchod může zařídit i rodinný příslušník pomocí neověřené plné moci uvádějící úkon, k němuž je zplnomocněn.

Parte

Parte v kanceláři připravíme dle Vašich představ na počkání a vytiskneme počet, který budete potřebovat, případně nachystáme dotisk. Také je možné parte poslat elektronicky na e-mailovou adresu.

Pracovní volno

Potvrzení do práce Vám vystavíme v kanceláři při sjednání pohřbu. O potvrzení si můžete také zažádat v den obřadu u zaměstnanců pohřební služby.

Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu dle nařízení vlády vzniká na:

 1. dva dny při úmrtí manžela či manželky, druha či družky nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 2. jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela či manželky, jakož i manžela či manželky dítěte nebo manžela či manželky sourozence a na další den, jestliže osoba obstarává pohřeb,
 3. nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela či manželky nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s osobou v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže osoba obstarává pohřeb.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu i spoluzaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se spotřebitel může obrátit na Českou obchodní inspekci.

Pohřebné

Pohřebné je sociální příspěvek ve výši 5.000 korun k úhradě nákladů na pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte.

O pohřebné lze žádat nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce.

Kontakt

Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku či pro nás máte jakýkoli podnět či připomínku, rádi Vám odpovíme osobně v naší kanceláři, na telefonních číslech
či emailem.